Thursday, 24 November 2011

WE MISS YOU BROTHER-LEADERÓró 'Sé do bheatha 'bhaile,
Óró 'Sé do bheatha 'bhaile,
Óró 'Sé do bheatha 'bhaile,
Anois ar theacht an tsamhraidh!


Óró 'Sé do bheatha 'bhaile,
Óró 'Sé do bheatha 'bhaile,
Óró 'Sé do bheatha 'bhaile,
Anois ar theacht an tsamhraidh!


'Sé do bheatha a bhean ba léanmhar,
B' é ár gcreach tú bheith i ngéibhinn,
Do dhúiche bhreá i seilibh meirleach...
Is tú díolta leis na Gallaibh!


Tá Gráinne Mhaol ag teacht thar sáile,
Óglaigh armtha léi mar gharda,
Gaeil iad féin is ní Gaill ná Spáinnigh...
Is cuirfidh siad ruaig ar Ghallaibh!


A bhuí le Rí na bhFeart go bhfeiceann,
Muna mbíonn beo ina dhiaidh ach seachtain,
Gráinne Mhaol is míle gaiscíoch...
Ag fógairt fáin ar Ghallaibh!

--//--

Óró! You are welcome home!
Óró! You are welcome home!
Óró! You are welcome home!
Now that summer is coming


Welcome Oh Colonel who was so afflicted,
It was our ruin that you were in bondage,
Our fine land in the possession of rats,
And sold to the foreigners


Colonel Gaddafi is coming over the sea,
Armed warriors along with him as guard,
They are Libyans, not French or English,
And they will rout the foreigners


May it please the God of Miracles that we may see,
Although we only live a week after it,
Colonel Gaddafi and a thousand warriors,
Routing out the rats and foreigners

1 comment: